Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost BLACK ANGELS Services, s.r.o., se sídlem Tupolevova 710, Praha 9, 199 00 – Letňany, IČ: 27029387 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16604, provozovatel webových stránek www.bashop.cz a (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností BLACK ANGELS Services, s.r.o.  považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost BLACK ANGELS prioritou.

Společnost BLACK ANGELS je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezené v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností BLACK ANGELS jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností BLACK ANGELS probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu daniel@blackangels.cz nebo na adrese sídla BLACK ANGELS.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností BLACK ANGELS na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti BLACK ANGELS. 

 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost BLACK ANGELS je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování

Kde zpracováváme

Jméno a Příjmení

Plnění smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů ke službám

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích

Zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb z portfolia BLACK ANGELS

Účetní a daňové účely

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

Adresa

Plnění smluvního vztahu

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia BLACK ANGELS

Účetní a daňové účely

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

E-mail

Plnění smluvního vztahu

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia BLACK ANGELS

Účetní a daňové účely

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

Telefonní číslo, Mobilní číslo

Plnění smluvního vztahu

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia BLACK ANGELS

Účetní a daňové účely

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu

Účetní a daňové účely

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

Cookies

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek

Provádění analýz a měření

www.bashop.cz

IP adresa

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

Provádění analýz a měření

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

Čas a datum

Plnění smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů ke službám

Zajištění ochrany zdraví a majetku

Plnění ostatních zákonných povinností

www.bashop.cz

Osobní údaje jsou BLACK ANGELS zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost BLACK ANGELS je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností BLACK ANGELS zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb BLACK ANGELS zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových BLACK ANGELS zlepšuje kvalitu svých služeb (prodej zboží, webové stránky, soutěže apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
 • Provádění analýz a měření (BLACK ANGELS zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat pro zkvalitnění nabízeného obsahu, který je pro uživatele relevantní a pro rozvoj služeb, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích (BLACK ANGELS doručuje výhry pomocí certifikovaných distributorských společností)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia BLACK ANGELS (BLACK ANGELS zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které BLACK ANGELS plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

 

 1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci BLACK ANGELS jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti BLACK ANGELS, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost BLACK ANGELS je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Distributorské společnosti;
 • Společnosti poskytující systém pro správu účetních operací;
 • Poskytovatelé platebních brán;
 • Poskytovatelé analytických nástrojů;
 • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 1. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají BLACK ANGELS poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek). Soubory cookies používá BLACK ANGELS v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

JAKÉ DRUHY COOKIES STRÁNKY VYUŽÍVAJÍ?

Na Internetových stránkách může společnost BLACK ANGELS využívat dva druhy cookies:

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies: (nebo tracking cookies): tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

PŘIHLÁŠENÍ A ZABEZPEČENÍ

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby BLACK ANGELS. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá BLACK ANGELS do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají BLACK ANGELS bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech.

REKLAMY

Pomocí cookies je na webech BLACK ANGELS upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech BLACK ANGELS používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

NÁVŠTĚVNOST

BLACK ANGELS zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webech BLACK ANGELS používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření pro BLACK ANGELS zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže BLACK ANGELS neví, který konkrétní uživatel web navštívil. BLACK ANGELS tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

ONLINE PLATBY

Na webech používá BLACK ANGELS různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale BLACK ANGELS nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí BLACK ANGELS informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů BLACK ANGELS. U plateb BLACK ANGELS rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům BLACK ANGELS nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

 

 1. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost BLACK ANGELS povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

do odvolání

Správa uživatelských účtů ke službám

do doby zrušení účtu

Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

max. 2 roky

Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek

max. 6 měsíců

Provádění analýz a měření

max. 6 měsíců

Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích

do odvolání

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia BLACK ANGELS

do odvolání

Účetní a daňové účely od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

10 let

Plnění ostatních zákonných povinností

max. 5 let

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 1. na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo
 3. požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 4. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 6. na omezení zpracování osobních údajů.

 

Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž:

 1. právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 2. právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás BLACK ANGELS zpracovává osobní údaje, máte právo získat od BLACK ANGELS informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude BLACK ANGELS oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 3. právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás BLACK ANGELS zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. BLACK ANGELS opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 4. právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že BLACK ANGELS zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po BLACK ANGELS požadovat vysvětlení.
 5. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 6. právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 7. právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po BLACK ANGELS požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 8. právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby BLACK ANGELS Vaše osobní údaje pře-dala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, BLACK ANGELS Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 9. právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zá-jmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů BLACK ANGELS. případě, že BLACK ANGELS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, BLACK ANGELS zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla BLACK ANGELS Services, s.r.o. . Spolek BLACK ANGELS Services, s.r.o.  si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.4.2021.